Salgsguide

Når i sælger eller afhænder jeres fysiske IT udstyr - herefter kaldet ITA, da vil der være en række forhold i med fordel bør overveje.
Sikkerhed – herunder GDPR. Sikre jer, at alle jeres ITA med harddrive (HDD) vil blive slettet – og helst (bør) med certificering.
Jeres virksomhed kan have forskellige handelspolitikker såsom kun at operer med virksomheder som er Iso certificeret m.m. Ikke alle Remarketing firmaer (langt fra) har nødvendigvis krævet certificeringer. Skriv evt. at det er et krav for jeres side.

BEMÆRK! Den højst tilbudte pris for jeres udtjente ITA er ikke nødvendigvis det bedste økonomiske tilbud!
Hold særligt øje med; FORBEHOLD, betalingsbetingelser / tilbagerapportering og evt. logistik / sikkerhed. ReOrbis kan være behjælpelige ved jeres evt. tvivlsspørgsmål – kontakt ReOrbis support mail / telefon.

Afhænd / sælg jeres udstyr så snart det er taget ud af daglig brug. Det bliver ikke mere værd at stå i kælderen. Sæt det i kredsløb ASAP.
Hvis ikke i har kapacitet til at nedpakke ITA forsvarligt, da indhent tilbud, eller få Remarketing centrene til at indkalkulere det i deres tilbud. Korrekt logistik håndtering af ITA medfører en højere pris pr. enhed – højere ”gradeing”. Remarketing firmaer grader ofte i A, B, C & E grade hvor A prisen er 100%, B ca. 80% og C ca. 50%. E 0%, E grade er E-waste som er defekte enheder, eller meget gammelt ITA som ikke kan genanvendes. VIGTIGT! Intet Remarketing firma har den samme grade policy – om end de alle forsøger at have en vis form for standard, vær særligt opmærksom på C & D/E lavere grade – her er de meget forskellige.
Være ærlig overfor køber når i beskriver ITAs tistand. Gør altid opmærksom på, om jeres ITA er tyverimærket, graveret, har været benyttet på en udendørs arbejdsplads m.m. – derved undgås unødige diskussioner efterfølgende.

Forlang evt. 50% up front payment før I udleverer jeres udstyr.
Det lægger et positivt pres på, at få jeres enheder hurtigt håndteret (refurbished) efterfølgende.
Afhængig af jeres case, bør i forlange absolut max. 30 dages rapporteringstid. Gerne max. 14 dage og prompte slut betaling herefter.
Ved større antal ITA-enheder ca. +500 stk. / særligt/speciel udstyr er der intet i vejen for, at sælge jeres udstyr til udenlandske Remarketing Centre, sikre jer sikker data transport, evt. bank garanti, 75-100% up front paymente etc. I kan med fordel anvende ReOrbis til at verificere køber. Vi har >95% af alle professionelle Remarketing centre i vores database og følger dem løbende – også årlige besøg på deres adresser for at verificere og certificere deres respektive set ups.
ReOrbis har kreeret et ”tilfredshedsbarometer” – det både for sælger / køber kartoteket. På udvalgte parameter kan både køber og sælger validere casen. Det er ReOrbis ønske at være medvirkende til, at der opretholdes en høj moral / etik, og at afvigere herfra får en dårlig ”scorer” så både køber / sælger kartoteket kan fravælge virksomheder med tvivlsom agenda.

 

 

Købsguide

Hvorfor må man ikke kende til hvem som er sælger?
Først og fremmest for at skåne sælger fra 400 opkald / mails – gående på de samme spørgsmål.
Hvorfor må man ikke kontakte sælger direkte?
Hvorfor er alle spørgsmål og svar synlige for alle?
Hvorfor skal køber udlevere så mange virksomhedsoplysninger?

Det skal køber for at ReOrbis kan verificere om køber er et reelt Remarketing center med hertil nødvendigt set up. Aftagerne af ITA, hvad enten det er til refurbished videre salg eller E-Waste håndtering, skal som minimum opfylde alle lovkrav, særligt E-Waste håndterings cases.

Hvorfor skal jeg oplyse pris pr. enhed/stk. – når buddet alligevel kun er synligt som én pris?
Til dette spørgsmål kan der skrives en roman – ReOrbis vil først og fremmest sikre at ReOrbis grundværdier ikke bliver tilsidesat / udfordret unødigt. For at opretholde en så tæt som mulig 100% transparent platform som udgangspunkt vil være lige for alle købere/aftagere for alle ITA-kunder, er det nødvendigt at f.eks. have en regel om, at ITA-kunden får oplyst en samlet pris for sin case. Idet der kan være afvigelser – i f.eks. antal oplyste enheder og det som rent faktisk sidenhen bliver afhentet, eller at processoren viser sig at være en i5 og ikke i7 – bl.a. derfor er det selvsagt nødvendigt at der er enhedspriser på alle varelinjer. Det er derimod ikke meningen, at ITA kunden, kan sidde og vælge mellem 10+ refurbished centre fordi de giver forskellige priser afhængig af hvilke modeller der er tale om. Såfremt ITA kunden vil have max. For hver enkelt ITA vare linje – da må ITA kunden oprette en case for hver varelinje.
Når ITA kunden har valgt sin kommende aftager af casen – da vil priser for hver enkelt ITA blive offentlig gjort.
Et bud kan ikke blive bedre end casens indhold – er casen mangelfuld – meget mangelfuld - og virker interessant, vil der naturligvis være mange relevante spørgsmål. Såfremt virksomheden ønsker at svare på spørgsmål, kan de med fordel stilles, hvis ikke, så får virksomheden bud derefter. ReOrbis vil kontakte virksomheder som er for sparsomme med info med henblik at give casene kvalitativt indhold.

Når i byder på en case – sikre jer at i køber fra ejeren og ikke en mellemmand.
ReOrbis platformen er tiltænkt ITA ejernes mulighed for at afhænde deres ITA på økonomisk bedst, data sikkert, miljø skånsom måde – ReOrbis er IKKE en broker handelsplads!  – dem er der flere af og de gør det alle godt på deres måde. Har i mistanke til, at en ReOrbis case er sat op af en mellemmand da kontakt ReOrbis ASAP og vi tager affære. Alle forhandlere (Resellers / Distributors / brand owners) som arbejder på vegne af en kunde, skal have kundens skriftlige accept herpå – link til attest – før casen up loades, for partner / Reseller set up – link til rettighedsgodkendelse her..
Når i stiller spørgsmål, da vær præcise i jeres formulering – bemærk alle spørgsmål vil være synlige for alle -lige så svarene. Stil relevante spørgsmål til ITA, ikke alle får f.eks. skrevet hvor gammelt udstyret er, eller om det er en i3, i5 el. i7 processor der sidder i modellen.

Undlad spørgsmål om i kan betale i 12 rater fordi i ikke kan betale for alle 22.000 tablets – undlad venligst spørgsmål der går på at fremskaffe data om ITA casenes ejermand – dette kan medfører udelukkelse for at kunne byde på cases i fremtiden. der er store og mange mindre cases og der er cases til alle – hele idéen er at kreere en transparent platform til gavn for begge parter med udgangspunkt i 100% bæredygtighed.